Yönetim

 Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Servet ÇELİK
E-posta: servet61@trabzon.edu.tr
  
İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Servet ÇELİK
E-posta: servet61@trabzon.edu.tr
 
 
 

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Serdar TAKVA
E-posta: serdartakva@trabzon.edu.tr
 

 
 
 
 
 
 

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
E-posta: gokhancepni@trabzon.edu.tr