Sınav Kuralları

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SINAV KURALLARI
1. Öğrenciler sınavın başlama saatinden “en az beş dakika” önce sınav salonundaki yerlerini almalıdırlar. Fakat önceki sınav devam ediyorsa sınıfların yer aldığı koridorun dışında sınavın bitmesini beklemelidirler.
2. Öğrenciler sınava “Öğrenci Kimlik Belgesi”ni getirmek zorundadırlar, kimlikleri (yoksa öğrenci belgeleri) olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Kimlik belgeleri sınav boyunca fotoğraf kısmı açık şekilde sıranın üzerinde bırakılmalıdır.
3. Sınav kâğıtları üzerinde yer alan “İsim-soyisim, öğrenci numarası ve program” bölümleri yalnızca tükenmez kalem ile doldurulmalıdır. Dolayısıyla her öğrencinin sınava gelirken tükenmez kalem getirmesi gerekmektedir.
4. Sınav süresince cep telefonları kesinlikle KAPALI durumda bulunmalı ve telefonlar görünmeyen bir yerde muhafaza edilmelidir. Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir ve sınav esnasında cep telefonunu ile ilgilenen öğrenciler tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır.
5. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin ilk 15 dakika sınavdan çıkmaları ve bu süreden sonra sınava girmeleri yasaktır.
6. Sınav başlangıcından itibaren sınav gözetmenlerinin her türlü uyarısı öğrenciler tarafından dikkate alınmalıdır.
7. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca sınav gözetmenlerinin yer değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.
8. Sınav salonlarında herhangi bir yere yazı yazmak veya karalama yapmak kesinlikle yasaktır. Sınavdan önce oturulan sıra ve etrafı kontrol edilmeli ve bir şey varsa temizlenmelidir. Aksi takdirde tekrar uyarı yapılmaksızın öğrenciler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu noktada yazının kimin tarafından yazıldığı ya da dersle ilgili olup olmadığı önem arz etmeyecektir.
9. Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları yasaktır. Bu sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere bırakılmalıdır.
10. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi, tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.
11. Sınav esnasında, sınav düzenini bozucu davranışları gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri gözetmenler tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu öğrenci/öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.
12. Sınav bitiminde öğrenciler sınav kâğıtlarını oturdukları yerde kontrol etmelidirler. Sınav kağıdını teslim etmek için yerinden kalkan öğrenci, o andan itibaren sınav kâğıdı üzerinde değişiklik yapamaz.
13.Sınav bitiminde öğrenciler sınav kağıdını gözetmenlerin belirttiği düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ve binadan ayrılmalıdırlar. Sınav bitiminde koridorda beklemek ve gürültü yapmak kesinlikle yasaktır.
14. Sınavlar devam ederken öğrencilerin sınav yapılan sınıfların önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır. Sınavlar bitmeden koridora girilmemeli ve ara kapının kapalı tutulmasına özen gösterilmelidir.

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

Not: Sınavlarımız CD-01, 02, 03 ve 04 nolu sınıflarda gerçekleştirilecektir.