İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
 
Anabilim dalımızda İngilizce Öğretmenliği lisans programı yürütülmektedir. Programımızın amacı, uygulama üzerine yoğunlaşmış ve uluslararası standartlara uygun kaliteli bir eğitim vermek ve alanlarında yeterlilik sahibi İngilizce öğretmenleri ve araştırmacıları yetiştirmektir. Mezunlarımızın etik değerleri yüksek, örnek öğretmen niteliklerine sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen sorumluluk sahibi bireyler olmasını; hümanist bir yaklaşım ile daha etkin ve adaletli bir eğitim sistemi oluşturmada büyük bir rol üstlenmelerini; hem ülkemizde, hem yurt dışında İngilizce öğretimine katkıda bulunmalarını amaçlamaktayız.  

Şu an itibariyle İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde 1 Doç. Dr., 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Öğr. Görevlisi (ikisi 13/B ile bölümümüzde görevlendirilmiş) görev yapmaktadır.
 

Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Servet ÇELİK
E-posta: servet61@trabzon.edu.tr
Telefon: 0462 455 1176
 
Anabilim Dalındaki Diğer Öğretim Elemanları
 
Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA
Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK
Öğr. Gör. Serdar TAKVA
Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
Öğr. Gör. Bahar KARATAŞ (13/B ile)
Öğr. Gör. Handan İLYAS KARATAŞ (13/B ile)