Genel Bilgiler

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve bünyesindeki İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı YÖK’ün 01.09.2009 tarihli 4143 sayılı yazısı üzerine, 2547 sayılı kanuna ve 2880 sayılı kanunun değişik ek 7/d-2. maddesine göre açılmış olup, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile kurulan Trabzon Üniversitesi bünyesi altında faaliyetlerine devam etmektedir. 

Aktif öğrenci kabulüne 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ile başlayan bölümümüzde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle bir doçent dr., üç dr. öğretim üyesi ve üç öğretim görevlisi (ikisi 13/B maddesi ile bölümümüzde görevlendirilmiş) olmak üzere yedi öğretim elemanı görev yapmaktadır. İngilizce Öğretmenliği için 1 yıllık hazırlık ve 4 yıllık lisans öğreniminden oluşan bir program takip etmektedir. İstenen düzeyde dil yeterliliklerini belgeleyen veya her yıl güz dönemi başında yapılan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.

Yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde bölümümüz öğrencilerinin Erasmus+Öğrenci Hareketliliği programı kapsamında yurtdışında eğitim alma imkânları bulunmaktadır. Asgari şartları sağlayan öğrenciler Erasmus+ programı kapsamında bir yıla kadar burslu olarak yurtdışına gönderilebilmektedir. Bölümümüz öğrencilerinin ilk kez 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yararlanmaya başladıkları bu program bünyesinde anlaşmalı olduğumuz üniversiteler arasında VytautasMagnus Üniversitesi (Litvanya), Silesia Üniversitesi (Polonya), Palacky Üniversitesi (Çekya), Riga Üniversitesi (Letonya) ve “1 Decembrie 1918” AlbaLulia Üniversitesi (Romanya) gibi yabancı dil eğitimi alanında yetkin kurumlar yer almaktadır.Erasmus+ programına ek olarak bölüm öğrencilerimiz Mevlana Değişim Programı kapsamında Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri dışındaki ülkelerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarında ve Farabi Değişim Programı kapsamında yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl süresince eş değer bir programda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Bu programlara katılan öğrencilere burs imkânı sağlanmaktadır.

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında, özel eğitim kurumları ve etüt merkezlerinde ilk, orta ve lise seviyelerinde İngilizce Öğretmenliği, devlet ve vakıf üniversiteleri gibi yükseköğretim kurumlarında  öğretim görevlisi olarak çalışabilir, yine aynı kurumlarda yüksek lisans/doktora eğitimi yapabilirler.Donanımlarının ve dil yeterliliklerinin desteğiyle turizm, rekreasyon, uluslararası ilişkiler ve bankacılık gibi pek çok alanda iş imkânları bulabilir, küreselleşmenin ve hareketliliğin önem kazandığı çağımızda yurt içindeki imkanlara ek olarak yurt dışında da iş ve/veya akademik çalışmalar yapma şansını yakalayabilirler.