Fiziki İmkanlar

Bölümümüzde 17 kişiye hizmet verebilen bir dil laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvar üst seviyede donanımlı bilgisayarlar, gürültü önleyici kulaklıklar ve projektör gibi imkanlarla donatılmış olup bazı derslerin yürütülmesinde de kullanılmaktadır. Buna ek olarak, bu laboratuvar bünyesinde bölüm öğrencilerimizin kullanımına açık 20 kişilik bir okuma salonu oluşturulmuştur. Bölüm derslerinin yürütüldüğü dört adet derslik (CD/1, CD/2, CD/3 ve CD/4), bu dersliklerin bir tanesinde (CD/1) bulunan akıllı tahta ve C blok içinde ortak kullanıma açık seminer salonu bölümümüz öğrencilerine sunulan fiziksel olanaklardan bazılarıdır. Bunlar dışında Fatih Eğitim Fakültesi bünyesinde öğrencilere hizmet veren kantin ve kafeteryalar, spor salonu ve sahalar, kütüphane ve yurtlar bulunmaktadır.