Ders İzlenceleri

Bölümümüzde verilen derslere ait izlenceleri aşağıda bulabilirsiniz (Ders kodlarına tıklayınız):
HZR103: Yazma 1 (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)

INGA1013: Okuma Becerileri 1 (Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA)
INGA1017: Dinleme ve Sesletim 1 (Öğr. Gör. Serdar TAKVA)
INGA1019: Sözlü İletişim Becerileri 1 (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)

INGA2019: İngilizce Öğrenme ve Öğretmen Yaklaşımları (Öğr. Gör. Serdar TAKVA)
INGA2021: İngiliz Edebiyatı 1 (Öğr. Gör. Serdar TAKVA)
INGA2023: Dilbilim 1 (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)
MEBI2005: Öğretim Teknolojileri (Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA)
MEBI2017: Eğitimde Program Geliştirme (Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA)

INGO3009: Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 (Öğr. Gör. Serdar TAKVA)
INGO3015: Yabancı Dil Eğitiminde Ölçve ve Değerlendirme (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)
INGO3021: Dil Becerilerinin Öğretimi 1 (Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA)

INGO4001: Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)
INGO4003: Yabancı Dil Sınıflarında Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme (Doç. Dr. Servet ÇELİK)