Ders İzlenceleri

Bölümümüzde verilen derslere ait izlenceleri aşağıda bulabilirsiniz (Ders kodlarına tıklayınız):

2019-2020 Bahar Dönemi
HAZIRLIK    
D. KODU DERSİN ADI DERSİN SORUMLUSU
HZR103 Main Course Öğr. Gör. Handan İ. KARATAŞ
HZR103 Grammar Öğr. Gör. Bahar KARATAŞ
HZR103 Reading Öğr. Gör. Bahar KARATAŞ
HZR103 Writing Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK
HZR103 Listening Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
HZR103 Speaking Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
     
1. SINIF    
D. KODU DERSİN ADI DERSİN SORUMLUSU
MEBI1004 Eğitim Psikolojisi Öğr. Gör. Dr. Harun KAHVECİ
MEBI1000 Eğitim Felsefesi Dr. Öğr. Üyesi İlhami EGE
GEKU1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer BAŞKAYA
GEKU1002 Yabancı Dil 2 Dr. Öğr. Üyesi İlhami EGE
GEKU1004 Türk Dili 2 Öğr. Gör. Ömer SELİM
INGA1000 Okuma Becerileri 2 Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA
INGA1002 Yazma Becerileri 2 Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
INGA1004 Dinleme Sesletim 2 Öğr. Gör. Serdar TAKVA
INGA1010 Sözlü İletişim Becerileri 2 Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK
INGA1012 İngilizcenin Yapısı Öğr. Gör. Handan İ. KARATAŞ
     
2. SINIF    
D. KODU DERSİN ADI DERSİN SORUMLUSU
MEBI2004 Türk Eğitim Tarihi Prof. Dr. Rahmi ÇİÇEK
MEBI2002 Eğitimde Araştırma Yöntemleri Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK
INGA2006 İngilizce Öğretim Programları Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA
INGA2008 İngiliz Edebiyatı 2 Öğr. Gör. Serdar TAKVA
INGA2010 Dil Bilimi 2 Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK
INGA2012 Dil Edinimi Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
SEMB2018 Mikro Öğretim Öğr. Gör. Serdar TAKVA
SEGK2002 Bilim ve Araştırma Etiği Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK
SEAE2026 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
     
3. SINIF    
D. KODU DERSİN ADI DERSİN SORUMLUSU
ELT 304 Dil Becerilerinin Öğretimi 2 Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA
ELT 308 Edebiyat ve Dil Öğretimi Öğr. Gör. Serdar TAKVA
ELT 302 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 Öğr. Gör. Serdar TAKVA
ELT 306 İngilizce Özel Öğretim Yöntemleri 2 Doç. Dr. Servet ÇELİK
OMES 302 Sınıf Yönetimi Doç. Dr. Mehmet OKUTAN
SELT 308 İleri Çeviri Doç. Dr. Servet ÇELİK
SELT 304 Drama  ve Yabancı Dil Öğretimi Öğr. Gör. Bahar KARATAŞ
     
     
4. SINIF    
D. KODU DERSİN ADI DERSİN SORUMLUSU
OMES 402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Doç. Dr. Mehmet OKUTAN
SELT 408 Dil Öğretiminde Yeni Eğilimler ve Sorunlar Grup 1 Doç. Dr. Servet ÇELİK

2019-2020 Güz Dönemi
HZR103
:     Yazma 1 (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)

INGA1013: Okuma Becerileri 1 (Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA)
INGA1017: Dinleme ve Sesletim 1 (Öğr. Gör. Serdar TAKVA)
INGA1019: Sözlü İletişim Becerileri 1 (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)

INGA2019: İngilizce Öğrenme ve Öğretmen Yaklaşımları (Öğr. Gör. Serdar TAKVA)
INGA2021: İngiliz Edebiyatı 1 (Öğr. Gör. Serdar TAKVA)
INGA2023: Dilbilim 1 (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)
MEBI2005: Öğretim Teknolojileri (Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA)
MEBI2017: Eğitimde Program Geliştirme (Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA)

INGO3009: Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 (Öğr. Gör. Serdar TAKVA)
INGO3015: Yabancı Dil Eğitiminde Ölçve ve Değerlendirme (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)
INGO3021: Dil Becerilerinin Öğretimi 1 (Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA)

INGO4001: Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK)
INGO4003: Yabancı Dil Sınıflarında Eleştirel ve Yansıtıcı Düşünme (Doç. Dr. Servet ÇELİK)