Akademik Personel

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Akademik Kadrosu
 
Unvan ve Ad-Soyad Ofis Telefon (Ofis) E-posta
Doç. Dr. Servet ÇELİK
Bölüm Başkanı
İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı
 
 
C Blok – Z01
 
 
1176 servet61@trabzon.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA
 

C Blok – Z04
 

1682
 

bilalkaraca@trabzon.edu.tr
 
Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK C Blok – Z02  
 1175
 

handancelik@trabzon.edu.tr

Öğr. Gör. Serdar TAKVA
Bölüm Başkan Yardımcısı

 
C Blok – Z05 1695 serdartakva@trabzon.edu.tr
Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
C Blok – Z02 1175  
gokhancepni@trabzon.edu.tr
 
 
13/B ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Görevlendirilmiş Öğretim Elemanları
Öğr. Gör. Bahar KARATAŞ C Blok – Z03 1169  
baharkose@trabzon.edu.tr
 

Öğr. Gör. Handan İLYAS KARATAŞ
 
 
C Blok – Z03
 

1169
 

handan@trabzon.edu.tr