Akademik Danışmanlar

SINIF DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANI
Hazırlık Araş. Gör. Abdullatif UYUMAZ
E-posta: abdullatifuyumaz@trabzon.edu.tr
Telefon: 0(452) 455 1682
1 Araş. Gör. Abdullatif UYUMAZ
E-posta: abdullatifuyumaz@trabzon.edu.tr
Telefon: 0(452) 455 1682
2 Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARACA
E-posta: bilalkaraca@trabzon.edu.tr
Telefon: 0(452) 455 1692
3 Dr. Öğr. Üyesi Handan ÇELİK
E-posta: handancelik@trabzon.edu.tr
Telefon: 0(452) 455 1175
4 Öğr. Gör. Gökhan ÇEPNİ
E-posta: gokhancepni@trabzon.edu.tr
Telefon: 0(452) 455 1175