Yabancı Dil Yeterlilik (Hazırlık Muafiyet) Sınavı

09 Ağustos 2019 Cuma

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonucu fakültemiz İngilizce Öğretmenliği lisans programına yerleşip kayıt yaptıracak öğrencilerimiz “Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” doğrultusunda 10-11 Eylül 2019 tarihlerinde dört oturumdan oluşacak bir “Yabancı dil yeterlilik” sınavına tabi tutulacak olup, herhangi bir nedenle bu sınava girmeyen veya girdiği halde sınavda başarılı olamayan öğrenciler 1 yıl süre ile hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

Sınav Oturum ve İçeriği

Sınav Tarihi ve Saati

Sınav Yeri

1. Oturum

Çoktan Seçmeli Test (Dil bilgisi, okuduğunu anlama, kelime bilgisi)

10 Eylül 2019

Saat 10:00

 

 

 

Fatih Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

C Blok Derslik CD-02

2. Oturum

Dinleme Sınavı

10 Eylül 2019

Saat 13:00

3. Oturum

Yazma Sınavı

10 Eylül 2019

Saat 15:00

4. Oturum

Konuşma Sınavı

11 Eylül 2019

Saat 10:00

NOT: İlgili yönetmelik hükümleri uyarınca, her bir oturum % 25 üzerinden değerlendirilerek öğrencilere toplamda 100 tam puan üzerinden bir puan verilir. Öğrencilerin yeterlik sınavında başarılı sayılabilmeleri için dört farklı oturumun ortalamasından 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Dört oturumdan herhangi birine girmeyen öğrenci diğer oturumların puanına ve genel ortalamasına bakılmaksızın başarısız sayılır.