Akademik Personel

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. SERVET ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi BİLAL KARACA
Dr. Öğr. Üyesi HANDAN ÇELİK
Öğr. Gör. Dr. SERDAR TAKVA
Öğr. Gör. GÖKHAN ÇEPNİ
Arş. Gör. ABDULLATİF UYUMAZ

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL