Bölümümüzde Lisans Öğrencilerine Yönelik Yurtdışında Eğitim Kursu Düzenlendi

15 Şubat 2019 Cuma

Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde TÜBİTAK 2237-A "Lisans Öğrencilerine Yönelik Yurtdışında Eğitim Kursu" Düzenlendi

Trabzon Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Servet ÇELİK tarafından yürütülen Sosyal veya Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim gören son sınıf lisans öğrencilerini yurt dışında akademik çalışmalar yapmaya teşvik etmeyi ve bu çerçevede kişisel, mesleki ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen “Lisans Öğrencilerine Yönelik Yurtdışında Eğitim Kursu” adlı etkinlik 12.02.2019–15.02.2019 tarihleri arasında üniversitemizde gerçekleştirildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilen bu etkinliğe Çukurova Üniversitesinden Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Bena GÜL PEKER, Bursa Uludağ Üniversitesinden Prof. Dr. Amanda YEŞİLBURSA, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Suzan KAVANOZ, Bahçeşehir Üniversitesinden Doç. Dr. Kenan DİKİLİTAŞ, Trabzon Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Servet ÇELİK, Amasya Üniversitesinden Doç. Dr. Ekrem SOLAK ve Öğretim Üyesi Betül BAL GEZEGİN eğitici olarak; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Öğr. Görevlisi Sevcan BAYRAKTAR ÇEPNİ yardımcı personel olarak katıldılar.

Proje kapsamında, yurtdışında lisansüstü eğitim almayı hedefleyen 15 farklı üniversiteden 30 lisans son sınıf öğrencisi kursiyere 4 gün sureyle yurtdışında lisansüstü eğitime yönelik önemli bilgi ve becerileri kapsayan toplam 38 saatlik eğitim verildi. Etkinlik koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Servet ÇELİK, yurtdışında üniversite-bölüm ve program seçimi; başvuru belgelerinin hazırlanması; resmi yazışma ve mülakatların yapılması; seyahat planlaması; yurtdışına yerleşme ve günlük yaşam; kültürlerarası edinç; akademik oryantasyon; sosyal entegrasyon ve psikolojik uyum başlıklarının ele alındığı programın genç araştırmacıların ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlandığını ve projeye gösterilen yoğun ilgiden ve katılımcı dönütlerinden çok memnun olduklarını ifade etti.